cmalogo

Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (Insitute of Certified Management Accountants, Australia – ICMA) hay được gọi tắt là CMA Australia (www.cmawebline.org). Là tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kế toán quản trị. CMA Australia có văn phòng tại 23 quốc gia, trong đó có Việt Nam. CMA Australia hướng tới các hội viên ở các vị trí quản lý từ cấp trung trở lên. Các hoạt động của CMA Australia tại Việt Nam:

 • CMA bắt đầu triển khai chương trình CMA đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 6/2014

 • Ký thoả thuận hợp tác với VACPA tháng 6/2014

 • Tháng 5/2015: Thành lập văn phòng vùng (Regional Office) tại Việt Nam

 • Tháng 6/2015: CMA Australia cho phép Việt hoá Chương trình CMA tại Việt Nam

 • Hợp tác với các trường đại học trong đào tạo thạc sỹ kế toán

 • Tháng 8/2016 thành lập CMA Committee tại Việt Nam

 • Tháng 12/2016, thoả thuận hợp tác với Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia

 • Tổ chức Grand Conference ngày 17/12/2016

Chương trình đào tạo của CMA Australia gồm 4 cấp độ:

 • Affiliate level

 • Technical level

 • Graduate level

 • Post-Graduate level: CMA Program

CMA Program gồm 2 môn học:

 • Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)

 • Phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis)

Chương trình đào tạo của CMA Australia tại Việt Nam:

 • CAS – Chuyên gia kế toán: ít hơn 3 năm kinh nghiệm

 • Pre-CMA: từ 3 đến ít hơn 5 năm kinh nghiệm

 • CMA Program: Từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

Điều kiện sát hạch Chương trình CMA:

 • Từ 5 đến ít hơn 10 năm kinh nghiệm: Thi 2 môn

 • Từ 10 đến ít hơn 20 năm kinh nghiệm: Làm một Báo cáo chuyên môn (Không phải thi)

 • Từ 20 năm kinh nghiệm trở lên: Tham gia học Chương trình CMA (Không phải thi)