Khóa học CPIA

Kiểm toán nội bộ đang và sẽ là nghề nghiệp được trả lương cao nhất tại Việt Nam, với mức lương lên đến hơn 1.000USD cho một kiểm toán viên nội bộ 3 năm kinh nghiệm.

Các tập đoàn kinh tế lớn, các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm, các tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp niêm yết đều đang coi Kiểm toán nội bộ là vấn đề trọng tâm nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý rủi ro tổng thể trước khi rủi ro có thể phát tán ra bên ngoài, coi kiểm toán nội bộ là một chuyên gia tư vấn nội bộ trong mọi hoạt động quản lý và kinh doanh. Trong hội thảo mới đây về kiểm toán nội bộ, chuyên gia kiểm toán nội bộ đến từ bang New South Wales, Australia đã ví kiểm toán nội bộ như là hình ảnh “ngọn đèn hải đăng” giúp định hướng “con tàu” doanh nghiệp khi hoạt động trong môi trường đầy biến động như những cơn “bão biển”.

Kiểm toán nội bộ bắt đầu phát triển tại Việt Nam trong những năm gần đây, đặc biệt trong khối ngân hàng thương mại (Theo Thông tư 44) và khối các công ty đa quốc gia. Các doanh nghiệp niêm yết, các tập đoàn, các tổng công ty đã bắt đầu thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng chưa thực sự hiểu đúng bản chất kiểm toán nội bộ là gì? vị trí và vai trò của kiểm toán nội bộ? Theo các chuyên gia quốc tế, hoạt động kiểm toán nội bộ phải được đặt trong nền tảng Quản trị công ty (Corporate Governance) và Khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ (Risk Management Framework and Internal Control Framework) theo chuẩn mực do COSO ban hành.

Luật Kế toán (2015), có hiệu lực từ 01/01/2017, lần đầu tiên quy định về kiểm toán nội bộ (Điều 39), tạo tiền đề phát triển kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Chuyên gia của AFA Research & Education, anh Phan Lê Thành Long, đã là một trong hai chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định về Kiểm toán nội bộ, hướng dẫn Điều 39 của Luật Kế toán 2015. Cùng với những cơ chế quản trị công ty (Corporate Governance) mới được ban hành cùng với Luật doanh nghiệp 2015, Nghị định về Kiểm toán nội bộ có hiệu lực từ đầu năm 2017 sẽ tạo cơ hội phát triển mạnh mẽ và chuẩn hoá theo chuẩn quốc tế hoạt động của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, AFA Research & Education tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu “Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA”. Chương trình thuộc Viện Kế toán Quản trị Công chức Úc (CMA Australia) và được cấp chứng chỉ “CPIA – Certificate of Proficiency in Internal Audit”. Chương trình Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA hướng tới chuẩn hoá kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện kiểm toán nội bộ của các chuyên gia, với chương trình khung theo chuẩn mực quốc tế (IPPF) do Viện Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIA) ban hành.

Nội dung chương trình

Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA là chương trình đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao theo các chuẩn mực quốc tế về Kiểm toán nội bộ.

Chương trình gồm 5 phần, theo khung kiểm toán nội bộ quốc tế, kết hợp với những phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia kiểm toán nội bộ trong các ngành khác nhau, Chương trình được xây dựng với các case study thực tiễn cho từng buổi học để học viên có thể bắt nhịp ngay lập tức vào nghề kiểm toán nội bộ. Cụ thể:

Phần 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ

 • Chuẩn hoá các khái niệm về kiểm toán nội bộ theo Khung chuẩn mực quốc tế (IPPF)
 • v Pháp luật về kiểm toán nội bộ tại Việt Nam

Phần 2: Quản trị công ty và tình huống thực tiễn

 • Mô hình và cấu trúc Quản trị công ty (Corporate Governance)
 • Uỷ ban kiểm toán và Ban kiểm soát
 • Các tình huống thực tiễn về Quản trị công ty tại Việt Nam

Phần 3: Quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ

 • v Khung quản trị rủi ro của doanh nghiệp (theo COSO)
 • v Xây dựng Bản độ nhiệt rủi ro
 • v Khung Kiểm soát nội bộ (theo COSO)
 • v Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • v Kiểm soát công nghệ thông tin

Phần 4: Thực hành kiểm toán nội bộ theo chu trình

 • Các bước thực hiện một cuộc kiểm toán nội bộ
 • Chương trình và thủ tục kiểm toán nội bộ
 • Các Case study: Thực hiện kiểm toán nội bộ theo chu trình
 • Kỹ năng thực hiện kiểm toán nội bộ
 • Lập báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm toán nội bộ

Phần 5: Kiểm toán nội bộ theo chuyên đề

 • Chuyên đề 1: Kiểm toán nội bộ và phòng chống gian lận BCTC
 • Chuyên đề 2: Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng/tài chính
 • Chuyên đề 3: Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực phi tài chính
 • Chuyên đề 4: Xu hướng phát triển kiểm toán nội bộ

Phần 5 là chương trình đặc biệt, trong đó, giảng viên được mời là các trưởng kiểm toán nội bộ/giám đốc kiểm toán nội bộ từ các ngân hàng, tập đoàn lớn đến chia sẻ kinh nghiệm thực tế và công việc kiểm toán nội bộ hàng ngày.

AI NÊN THAM GIA?

 • Thành viên ban kiểm soát
 • Thành viên Phòng kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ cần chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ
 • Các kiểm toán viên độc lập muốn hành nghề kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
 • Nhân viên tư vấn trong dịch vụ rủi ro và kiểm toán nội bộ (ERS)
 • Thành viên bộ phận quản trị rủi ro hoạt động (Operational risk)
 • Thành viên bộ phận phòng chống gian lận và pháp lý (Legal & Compliance)
 • Kế toán/chuyên viên ngân hàng/sinh viên tốt nghiệp muốn hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
 • Giảng viên đại học muốn giảng dạy kiểm toán nội bộ