Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh Toàn cầu –  The Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa học CGBA

Chứng chỉ Phân tích Kinh doanh Toàn cầu – CGBA của Viện Kế toán Quản trị Úc, đây là cơ hội triển vọng cho học viên là các nhà quản lý cấp cao hoặc các học viên muốn phát triển nghề nghiệp hướng tới trở thành các nhà quản lý cấp cao.

Chương trình CGBA phù hợp với các học viên là các chủ doanh nghiệp, hoặc đang đảm nhiệm hoặc hướng tới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý nhắm đến việc làm thế nào xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp bền vững dựa trên hiệu quả công việc cao, tiết giảm chi phí, tăng “giá trị mềm” cho doanh nghiệp.

Chương trình CGBA cung cấp các công cụ thực hành kiểm soát và phân tích kinh doanh chiến lược cho các chủ doanh nghiệp, các nhà quản lý với các Bài tập tình huống (Case studies) cụ thể xuyên suốt hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, theo các tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Các công cụ giúp lượng hoá những vấn đề mà nhà quản lý phải đối mặt thành những con số và thông tin định lượng để ra các quyết định mang tính chiến lược cũng như điều hành hàng ngày.

Chương trình CGBA được thiết kế dành riêng cho các nhà quản lý cấp cao, những người có bằng cấp hay chứng chỉ nghề nghiệp trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh (Marketing, quản lý, tài chính, ngân hàng, quản trị chiến lược, quản trị nhân sự, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm, các vấn đề mang tính xã hội,…) nhằm tiết kiệm thời gian học nhất cho những nhà quản lý thường vốn rất ít thời gian.

Để có được chứng chỉ phân tích kinh doanh toàn cầu, học viên phải tham gia học các module chiến lược của môn Kiểm soát và phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis and Control) trong chương trình CMA Australia.

Nội dung của khóa học

Chủ đề 1: Tư duy chiến lược

Chủ đề 2: Phân tích chiến lược và lập kế hoạch marketing

Chủ đề 3: Phân tích tài chính trong quản trị danh mục sản phẩm

Chủ đề 4: Các phương pháp và chiến lược xác định giá bán

Chủ đề 5: Khía cạnh tài chính trong xác định giá bán trong chiến lược kinh doanh toàn cầu

Chủ đề 6: Marketing: Chiến lược đẩy và quản trị nguồn nhân lực

Chủ đề 7: Marketing: Chiến lực kéo và truyền thông marketing tích hợp

Chủ đề 8: Quản trị chuỗi cung ứng và quyết định về giao hàng

Chủ đề 9: Đánh giá kết quả thực hiện và cấu trúc tài chính chiến lược

Chủ đề 10: Phân tích giá trị kinh doanh chiến lược

Chủ đề 11: Quản lý rủi ro – Các hệ thống phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro cho công ty

Chủ đề 12: Thẻ điểm quản trị chiến lược

Điểm nhấn của chương trình

 • Chương trình đào tạo trên các Bài tập tình huống toàn diện
 • Chương trình quốc tế duy nhất được chuyển đổi sang TIẾNG VIỆT
 • Thời gian hoàn thành trong 2 tuần
 • Bổ sung các tình huống thực tiễn tại Việt Nam
 • Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
 • Gia nhập mạng lưới các nhà quản lý đa dạng

Ai nên theo học?

 • Chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý muốn hướng tới việc kiểm soát và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả;
 • Chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý muốn kiểm soát công việc kinh doanh hàng ngày bằng những con số cụ thể;
 • Chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý quản lý và kiểm soát hiệu quả chi phí trên tất cả các mặt của hoạt động kinh doanh;
 • Chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý muốn ra quyết định dựa trên các thông tin được lượng hoá một cách cụ thể và rõ ràng.

Tiêu chí tham dự:

 • Học viên có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên;
 • Cam kết tham gia thực hiện các bài tập tình huống trong chương trình